Koho zastupujeme

Zastupujeme následující kapely a umělce:

   

 

K L Í Č

KLÍČ je známá a úspěšná folková skupina, která na české hudební scéně působí již od roku 1982 a jejíž písně jsou ponejvíce inspirovány středověkými a renesančními tématy a motivy. V tvorbě kapely je však možno slyšet i moderní folkové náměty, náznaky současného šansonu a lidových písní, ale také tvůrčí postupy používané v klasické hudbě – a občas např. i cikánské melodické prvky apod.

Autorem hudby většiny písní skupiny KLÍČ je hudební skladatel, textař a současně zpěvák a kytarista Jaroslav Marian, nejvýraznější osobností ve skupině je pak jeho žena – Pavla Marianová – hudebními odborníky často uváděná jako zpěvačka s výrazně charismatickým a navíc zcela nezaměnitelným sametovým altem. Oba jmenovaní jsou také úspěšnými absolventy pražské Konzervatoře Jaroslava Ježka.
A v souvislosti s předchozím moc rádi dodáváme, že i všichni další členové KLÍČe jsou vynikající, hudebně vysoce vzdělaní a k tomu velmi zkušení muzikanti s dlouholetou hudební praxí – a proto i celý KLÍČ je zcela kompaktní a výborně sehrané hudební těleso složené z lidí, kteří jsou si nejen po muzikantské, ale současně i po lidské stránce velmi blízcí.

Mnohé písně skupiny KLÍČ již téměř zlidověly a kapela navíc během svojí existence získala množství významných hudebních ocenění – z těch největších jsou to Divácká, Autorská a Zlatá Porta a dvě Zlaté desky za první dvě profilová alba kapely – ale např. i to, že jedna z nejznámějších písní skupiny – skladba „Omnia vincit amor“ – byla v roce 2000 ve velké divácké anketě Českého rozhlasu nazvané „Zlatý tucet“ zařazena mezi dvanáct nejúspěšnějších folkových písní 20. století…

Skupina  KLÍČ  hraje v následujícím obsazení:

 •  Jaroslav MARIAN  – umělecký vedoucí, zpěv, šestistrunná a dvanáctistrunná kytara, perkuse, mluvené slovo
 •  Pavla MARIANOVÁ  – zpěv, krumhorny, šalmaj, zobcové flétny, zvonkohra, perkuse
 •  Jitka KRUPIČKOVÁ  – zpěv, příčná flétna, zobcové flétny, krumhorny, malý buben, perkuse
 •  Jiří KRUPIČKA  – zpěv, violoncello
 •  Jana SLAVATOVÁ  – zpěv, buben, perkuse
 •  Jana BOŠKOVÁ  – zpěv, příčná flétna, zobcové flétny, perkuse
 •  Jan JANDA  – zpěv, dvanáctistrunná a šestistrunná kytara 

Odkaz na mnohé „live“ videoklipy z koncertů i na ukázky z několika televizních recitálů této kapely – a také na videoukázky z DVD skupiny KLÍČ vydaného v roce 2019 – najdete v sekci „Videa“.

   

 

Menší sestavy skupiny KLÍČ:

Komornější pětičlenný KLÍČ

Od roku 2018 začala skupina KLÍČ – kromě kompletní sedmičlenné sestavy (a velmi komorního „kvartetu“ – viz níže) – občas také vystupovat i v pětičlenném obsazení, čímž vychází vstříc těm pořadatelům, pro které by byl koncert kompletního KLÍČe obtížně realizovatelný (např. kvůli malé velikosti pódia, z ekonomických důvodů apod.). A právě pro tyto účely byl již existující komorní „KLÍČ (kvartet)“ tvořený manžely Marianovými a Krupičkovými rozšířen o nejmladšího člena „velkého“ KLÍČe – kytaristu a zpěváka Jana Jandu. 

Repertoár této pětičlenné sestavy je v podstatě totožný s repertoárem celé skupiny KLÍČ, stejně tak i pódiové vyznění jejích koncertů se koncertům celého KLÍČe velmi blíží – a i proto tato nově vzniklá občasná sestava koncertuje pod osvědčeným názvem celé kapely, tedy také pod názvem KLÍČ.

Pětičlenná sestava skupiny  KLÍČ  hraje v obsazení:

 • Jaroslav MARIAN  – umělecký vedoucí, sólo zpěv (baryton), šestistrunná a dvanáctistrunná kytara, perkuse, mluvené slovo
 • Pavla MARIANOVÁ  – sólo zpěv (alt), zobcové flétny, krumhorny, šalmaj, metalofon, rytmické nástroje,  mluvené slovo
 • Jitka KRUPIČKOVÁ  – zpěv (mezzosoprán), příčná flétna a zobcové flétny, krumhorny, rytmické nástroje
 • Jiří KRUPIČKA  – violoncello, zpěv (bas), mluvené slovo
 • Jan JANDA  – dvanáctistrunná a šestistrunná kytara, zpěv (baryton

 

KLÍČ (kvartet)

Tato velmi komorně pojatá sestava složená ze čtyř v kapele nejdéle působících členů skupiny KLÍČ vznikla v roce 2013 jakožto reakce na nečekaně velký ohlas výročního turné skupiny KLÍČ, které se v druhé polovině roku 2012 (po desetileté koncertní pauze) uskutečnilo k oslavě 30. výročí založení této dnes už legendární kapely.

Již v průběhu tohoto turné (a ještě více po jeho skončení) se na nás totiž začalo obracet velké množství diváků i pořadatelů s prosbami o trvalé obnovení činnosti původní skupiny KLÍČ, o čemž však tato kapela tehdy ještě neuvažovala.

Proto počátkem roku 2013 oslovili manželé Marianovi svoje dva bývalé kolegy a významné protagonisty původní dlouholeté sestavy KLÍČe – flétnistku, zpěvačku a hráčku na perkuse Jitku KRUPIČKOVOU a jejího manžela, zpívajícího violoncellistu Jiřího KRUPIČKU  – a tak tenkrát vznikla (a dosud koncertuje) renesančně-folková skupina „KLÍČ (kvartet)“, která – ačkoli je skutečně komorní hudební formací, je muzikantsky určitě velmi výraznou a umělecky zcela plnohodnotnou odnoží skupiny KLÍČ (a pro pořadatele je navíc finančně mnohem výhodnější koncertní variantou této legendární kapely).

„KLÍČ (kvartet)“  hraje v obsazení:

 •  Jaroslav MARIAN  – umělecký vedoucí, zpěv, šestistrunná a dvanáctistrunná kytara, perkuse, mluvené slovo
 •  Pavla MARIANOVÁ  – zpěv, krumhorny, šalmaj, zobcové flétny, perkuse
 •  Jitka KRUPIČKOVÁ  – zpěv, příčná flétna, zobcové flétny, krumhorny, malý buben, perkuse
 •  Jiří KRUPIČKA  – zpěv, violoncello

Asi nemusíme zdůrazňovat, že kromě toho, že soubor KLÍČ (kvartet) je složen výhradně z původních členů skupiny KLÍČ, tak i jeho koncerty jsou postaveny především na nejznámějších písních této velmi úspěšné renesančně-folkové kapely. A nutno dodat, že jednak díky značně pestrému, stylově zajímavému a příhodně se doplňujícímu hudebnímu obsazení tohoto kvarteta (a tomu odpovídajícímu citlivě – ovšem v původním „klíčovském“ stylu – přizpůsobenému aranžmá většiny písní) se výše uvedeným muzikantům podařilo dosáhnout takové úrovně pódiového vyznění a celkové umělecké kvality, že KLÍČ (kvartet) se hned po svém založení stal zcela srovnatelným a divácky navíc velmi působivým pokračovatelem původní velké sestavy KLÍČe.

VIDEOUKÁZKY z koncertu skupiny KLÍČ (kvartet) v pražském Divadle GONG si můžete prohlédnout a poslechnout ZDE (koncert se konal 27. dubna 2016).

   

 

Pavla MARIANOVÁ  &  Jan JANDA

V současné době vystupuje Pavla Marianová se svým autorským šansonovým repertoárem – a její komorní recitály jsou sestaveny především z písní a šansonů obsažených na jejím písňovém albu „Radosti, bolesti…“ vydaném v roce 2015.

Tyto šansonové koncerty jsou navíc realizovány ve zcela komorní pódiové sestavě – Pavla, která se sama doprovází na kytaru, v nich totiž účinkuje pouze v duu s vynikajícím kytaristou (a současně kolegou ze skupiny KLÍČ) – Janem Jandou.

VIDEOUKÁZKY  z koncertu „Pavla MARIANOVÁ & Jan JANDA“, který se v roce 2020 konal v pražském Divadle GONG, jsou k dispozici ZDE   (společně s několika ukázkami z dalších Pavliných koncertů a s videoklipy písní z CD „Radosti, bolesti…“).

A dlužno ještě dodat, že brzy po vydání výše zmíněného alba „Radosti, bolesti…“ nakrátko vzniklo i hudební sdružení, které si do vínku dalo název M.O.O.N. (tj. Malý Orchestr Obligátních Nástrojů) – a společně s Pavlou se jeho členy tenkrát stali i dva výborní muzikanti, kteří se předtím na vzniku jejího studiového autorského alba „Radosti, bolesti…“ podíleli  (ale koncertovali spolu, bohužel, jen krátký čas – a to s pořadem nazvaným „Pavla MARIANOVÁ  &  M.O.O.N.“ – viz foto níže).

Skupina  M.O.O.N.  hrála v následujícím obsazení:

 •  Pavla MARIANOVÁ  –  zpěv, šestistrunná akustická kytara, mluvené slovo
 •  Jan JANDA  –  6-strunná klasická kytara a 12-strunná akustická kytara, zpěv 
 • Ondřej URBAN  –  klavír, klávesy
   

 

Pavla a Jaroslav MARIANOVI

A v  nabídce naší agentury jsou kromě koncertů skupin KLÍČ, KLÍČ (kvartet)M.O.O.N. také koncerty a další hudební aktivity manželů Marianových.

Pavla a Jaroslav MARIANOVI spolu vystupují jako manželské pěvecké a instrumentální duo. Na pódia se v této velmi komorní sestavě k občasnému koncertování vrátili v roce 2009 – a to po téměř osmileté odmlce (během níž oba společně produkovali velmi úspěšné pořady pro dětské publikum) – a k rozhodnutí o obnovení klasické koncertní činnosti tenkrát dospěli především na základě nesčetných přání a mnohokrát opakovaných proseb ze strany příznivců a obdivovatelů tehdy již dlouhá léta nekoncertující skupiny KLÍČ. A přestože KLÍČ mezitím částečně obnovil svoji činnost – hlavně v již výše zmíněné sestavě KLÍČ (kvartet), pokračují manželé Marianovi i nadále v tom, co před časem započali, a jejich současné manželské koncerty jsou pojaty hlavně jako komorně laděný výběr z písní skupiny KLÍČ – a tak i jejich koncertní repertoár je proto sestaven především z historizujících či renesančně znějících skladeb pocházejících z dílny této hudební legendy (oba totiž v této velmi úspěšné kapele účinkovali už od jejího založení v roce 1982 – a po obnovení činnosti dodnes účinkují – jako její hlavní protagonisté).

Ovšem nedílnou součástí jejich repertoáru jsou např. i šansony a písně cikánské, které jako by byly pro nezaměnitelný sametový alt zpěvačky Pavly Marianové přímo předurčeny. Na koncertech tohoto manželského dua mohou diváci – kromě neobvykle barevně souznějících hlasů obou umělců (doprovázených šesti či dvanáctistrunnou kytarou Jaroslava Mariana) – slyšet (a vidět) i řadu dobových i moderních hudebních nástrojů, jako jsou např. různé flétny, středověké krumhorny, vzdušnicové šalmaje a kornamusy, kokiriko, okarína, Pavla Marianová vibra-ton…

Manželé Marianovi vystupují buď s celovečerním koncertem nebo si můžete oba umělce pozvat např. na hudební festival či kulturní nebo společenskou akci podobného typu – a jejich hudební tvorba je přímo předurčena pro různé historické, zámecké či hradní slavnosti, městské dobově laděné oslavy, vernisáže, adventní koncerty apod. (několik videoukázek přímo z jejich koncertních a festivalových vystoupení je k dispozici ZDE).

A sluší se dodat, že Pavla MARIANOVÁ vystupuje od roku 2003 i jako zcela sólová zpěvačka se svým vlastním písňovým pořadem nazvaným „Recitál“, který je od roku 2008 navíc sestaven převážné z její vlastní autorské šansonově laděné písňové tvorby. Při těchto svých koncertních – velmi komorně pojatých – vystoupeních se sama doprovází na kytaru (a na malou videoukázku ze sólového koncertu Pavly Marianové se můžete podívat ZDE).

   

 

Pavla MARIANOVÁ

Pavla MARIANOVÁ je zpěvačka, kytaristka, flétnistka, hráčka na perkuse a historické dechové nástroje, hudební skladatelka a textařka. Současně je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze (1991) a Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze – obor zpěv (1991).

Pavla Marianová je také zakládající – a svým zcela ojedinělým sametově znějícím altem zajisté i nejvýraznější – členkou velmi úspěšné profesionální renesančně-folkové skupiny KLÍČ (skupina intenzivně koncertovala především v letech 1982-2002, pak na dlouhých 10 let přerušila svoji činnost – ovšem poté, co v roce 2012 mimořádně oslavila velkým a úspěšným koncertním turné 30 let od svého vzniku, tak následně – v souvislosti s nečekaným úspěchem tohoto turné – svoji činnost obnovila a dnes již opět pravidelně koncertuje; tato kapela vydala už devět alb, za něž – kromě mnoha jiných ocenění – obdržela i dvě Zlaté desky, je také držitelkou Divácké Porty, Autorské Porty, Zlaté Porty a mnoha dalších významných hudebních cen, v divácké anketě Českého rozhlasu byla její píseň „Omnia vincit amor“ vybrána mezi 12 nejpopulárnějších folkových písní 20. století…). Pavla sama však účinkovala např. i na albech skupiny Žalman a spol., na CD Vojty Zíchy a v mnoha dalších hudebních vydavatelských a televizních projektech.

Hlas Pavly Marianové je možno slyšet z mnoha rozhlasových stanic a v neposlední řadě má tato zpěvačka na svém kontě i velký počet vystoupení v různých televizních pořadech. V roce 2015 se pak Pavla MARIANOVÁ stala i držitelkou čestného titulu „OSOBNOST FOLKU & COUNTRY“.

Ve svém současném sólovém koncertním repertoáru se Pavla Marianová zaměřuje především na vlastní autorskou tvorbu (komorně pojaté šansony a balady), ale také na písně cikánské, ve kterých výjimečný sametový alt a originální osobitost této zpěvačky obzvláště vynikají. Při svých koncertních vystoupeních se Pavla sama doprovází na kytaru (na malou videoukázku z jejího koncertu se můžete podívat ZDE).

V roce 2015 vydává Pavla Marianová svoje již druhé – tentokrát zcela autorské sólové album, sestavené jako reprezentativní a velmi pestrý výběr z jejích vlastních šansonově laděných písní.

Album se jmenuje „Radosti… Bolesti…“, pokřtěno bude přímo v den Pavlina významného kulatého životního jubilea v pražském divadle GONG – a Pavla – jakožto zpěvačka a kytaristka – ho společně s dalšími vynikajícími muzikanty (např. Ondřej Urban – klavír a klávesy, Jan Janda – klasická kytara, Jan Kysela – akustická kytara, Pavel Slamenka – kontrabas, Jan Linhart – bicí a další) – nahrála v renomovaném pražském nahrávacím studiu KLÍČ.

VIDEOKLIPY s ukázkami písní z CD „Radosti, bolesti…“, ze křtu tohoto alba a také z koncertu „Pavla MARIANOVÁ & M.O.O.N.“ v pražském Divadle GONG jsou k dispozici ZDE.

Ovšem svoje první sólové album vydala Pavla Marianová už v roce 2008 (CD vyšlo u firmy Good Day Records) – tento hudební titul pojala Pavla jako komorně laděnou kolekci cikánských – převážně lidových – písní a příznačně ho nazvala „Nářek“ (rozsáhlou recenzi tohoto alba od Vladimíra Vlasáka najdete na stránkách Romea.cz, reportáž ze křtu alba „Nářek“ v Balbínově poetické hospůdce si můžete přečíst na stránkách FOLKtime, fotografie ze křtu alba jsou ZDE) – a i toto album bylo kompletně nahráno v nahrávacím studiu KLÍČ.

Kromě sólových koncertů pak vystupuje Pavla Marianová i společně se svým manželem – zpěvákem a kytaristou – Jaroslavem Marianem. V tomto úspěšném manželském duu je Pavla nejen výraznou a nezaměnitelnou zpěvačkou, ale současně i hráčkou na mnohé dechové, rytmické a historické nástroje. Hlavním repertoárem jejich koncertů jsou písně skupiny KLÍČ.

A společně s manželem provozuje Pavla Marianová i profesionální nahrávací studio KLÍČ (www.studioklic.cz), ve kterém pracuje jako hudební režisér a hlasový pěvecký poradce.

 

Jaroslav MARIAN

Jaroslav MARIAN je zpěvák, kytarista, producent, hudební skladatel a aranžér, textař, zvukový mistr a hudební režisér. Je absolventem stavební fakulty ČVUT v Praze (1983) a Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze – obor zpěv (1990).

Jaroslav Marian je zakládajícím členem renesančně-folkové skupiny KLÍČ (viz výše) a po celou dobu její existence byl i jejím uměleckým vedoucím a autorem a aranžérem hudby k většině písní (a občas – především v začátcích kapely  – i autorem písňových textů). A sluší se připomenout, že mnohé z jeho autorských skladeb již téměř zlidověly – a to nejen mezi přáteli historie a historického šermu, ale i mezi vodáky, trampy a dalšími podobně zaměřenými příznivci akustické a folkové hudby.

Jeho hlavní současnou uměleckou činností je – kromě občasného společného koncertní vystupování s jeho ženou Pavlou Marianovou – především jeho nezastupitelná pozice v již zmiňované skupině KLÍČ, kde Jaroslav účinkuje jednak v roli zpěváka a hráče na šesti a dvanáctistrunnou kytaru, ale současně i jako kapelník, skladatel, konferenciér a organizační duše této kapely. Diváci jej pak mohou – kromě koncertů skupiny KLÍČ a jejích menších sestav – slyšet i z mnoha festivalových pódií, na městských kulturních a historických slavnostech, na přehlídkách historického šermu, na uměleckých vernisážích…

Jaroslav Marian je však také hudebním a zvukovým režisérem a technikem – a (spolu se svou ženou Pavlou Marianovou) je i spolumajitelem nahrávacího a masteringového studia KLÍČ (www.studioklic.cz). A nutno dodat, že i v oboru zvukového záznamu hudby a mluveného slova dosahují manželé Marianovi skutečně vynikajících výsledků (na čemž má – kromě jejich téměř třicetileté hudební a studiové praxe – velkou zásluhu i to, že jejich nahrávací studio KLÍČ patří ve své kategorii k technicky nejlépe vybaveným zvukovým studiím v České republice).

< Nahoru >