Snížené poplatky OSA

Protože koncertní repertoár námi zastupovaných a zprostředkovávaných hudebních těles (KLÍČ, KLÍČ kvartet) i jednotlivých umělců (Pavla Marianová, Jaroslav Marian) je Ochranným svazem autorským zastupován pouze z velmi malé části (popř. v některých případech není OSA zastupován vůbec), máme s OSA závazně dohodnuto, že za námi zprostředkované koncerty jsou pořadatelům ze strany OSA účtovány pouze poplatky odpovídající autorskému podílu jimi skutečně zastoupených děl (což např. v případě skupiny KLÍČ činí pouze 10 až 20% z jinak běžné sazby poplatků dle sazebníku OSA).

Vše je již dlouhá léta v praxi řešeno tak, že ke každému z námi zprostředkovaných koncertů, na nichž zazní část repertoáru zastoupeného OSA, od nás pořadatel obdrží podrobný repertoárový list, na němž jsou u jednotlivých skladeb uvedena procenta smluvně dohodnutých autorských podílů jednotlivých autorů – a součástí tohoto repertoárového listu je pak i souhrnná tabulka uvádějící výsledné podíly jednotlivých zúčastněných autorů na celém koncertu a z toho vyplývající procentuální autorský podíl pro autory zastoupené OSA.

OSA pak tedy – podle výše uvedené vzájemné dohody OSA s naší agenturou – pořadateli účtuje pouze odpovídající část z běžného poplatku dle sazebníku OSA.

V důsledku to tedy znamená, že na námi nabízených koncertech na poplatcích pro OSA značně ušetříte.

A pro úplnost dodáváme, že autorský honorář dvou hlavních autorů píšících pro námi zastupovaná hudební tělesa, tj. autorů Jaroslava Mariana a Pavly Marianové, kteří nejsou OSA zastupováni a jejichž autorský podíl na výše uváděných koncertech činí většinou 70 až 80%, je vždy již zahrnut v celkové smluvní ceně námi zprostředkovaného koncertu (a toto je samozřejmě uvedeno i ve zprostředkovatelské smlouvě uzavřené mezi pořadatelem a naší agenturou). Pořadatelům tedy vůči těmto dvěma autorů již nevznikají ohledně autorských honorářů žádné další finanční povinnosti.

In Italia, il Viagra è disponibile in forma originale, ma anche in forma generico. Pertanto, nelle farmacie, il prezzo medio di una compressa di Viagra da 50 mg e Cialis da 20 mg varia generalmente tra 15 e 20 €. Si precisa che le compresse sono vendute in scatole da 4, 8 o 12 compresse e che il prezzo di queste ultime dipende non solo dal dosaggio, ma anche dalla quantità. Fortunatamente, le pillole di Viagra generico costano molto meno su apertafarmacia.com senza ricetta. Di conseguenza, sono alla portata della maggior parte dei pazienti affetti da disfunzione erettile con prezzi che possono essere fino a quattro volte inferiori a quelli del normale Viagra a dosaggi uguali.

< Nahoru >